Poznaj nas

Nasz zespół:

Od prawej:
Paweł Wawrzyniak– wolontariusz, inicjator, dzięki któremu nasza historia się zaczęła. Społecznik, aktywista, otwarty na nowe pomysły. Obecnie pełni rolę Przedstawiciela stowarzyszenia.
Marta Wieruszewska– wolontariuszka. Początkowo z dużym zaangażowaniem pomagała indywidualnie, skupiając wokół siebie osoby, które obecnie poszerzyły skład naszego stowarzyszenia
Dorota Witczak– wolontariuszka, koordynatorka inicjatywy od momentu jej powstania. Zbiera potrzeby, dzieli zadania i stanowi centrum logistyczne zespołu. Średnio raz w tygodniu komunikuje „mam pomysł”. Pełni też rolę zastępcy Przedstawiciela.
Paulina Sałek– wolontariuszka, to najczęściej dzięki niej nasza „Złota rączka” trafia z usługą do Seniorów.
Marta Galewska– wolontariuszka, nasza koordynatorka do współpracy ze Szlachetną Paczką, specjalistka trzeźwego spojrzenia na problem i poszukiwania rozwiązań. To dzięki Niej znajdziecie nas na Instagramie.
Małgorzata Witczak– wolontariuszka, to dzięki niej udało się sformalizować stowarzyszenie zwykłe. Wzięła na siebie ciężar współpracy z firmą rachunkową. Pełni rolę zastępcy Przedstawiciela.
Natalia Podeszwa– wolontariuszka. Ratuje nas, gdy dochodzimy do ściany. Otwarta na nowe pomysły, stanowi też suport dla działań w mediach społecznościowych.
Marta Błaszczyk– wolontariuszka, pierwsza do wszelkiego rodzaju inicjatyw, specjalistka od psiej kwarantanny.
Dawid Woźniak– wolontariusz, nasza „Złota Rączka”

O nas:

Naszą działalność rozpoczęliśmy w marcu 2020 wspierając seniorów w ich potrzebach, których realizację w ogromnym stopniu ograniczyła pandemia. Początkowo, z inicjatywy dwóch osób, a obecnie w większej grupie dalej wspieramy środowisko seniorów, nieustannie poszerzając swoje działania o inne aktywności społeczno-kulturalne gminy Śrem takie jak: pomoc dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami oraz osobom chorym, działania pro-ekologiczne, społeczna aktywizacja mieszkańców. Innym ważnym celem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń jest też kultywowanie pamięci historycznej i aktywizacja społeczności w tym zakresie. Nasz zespół nie tylko inicjuje, ale chętnie uczestniczy w inicjatywach organizowanych przez inne stowarzyszenia oraz lokalne instytucje.

Naszą misją jest dzielenie się, a pomagając, dajemy to co najważniejsze - cząstkę siebie!